Sbírám vše!


SVJ - Znáte práva vlastníků bytů? Pravdy a mýty.

20.07.2017 07:34

Jako bývalý člen výboru společenství vlastníků bytů a jako vlastník bytu se opakovaně setkávám s nedorozuměními, kdy ani výbor, ani vlastníci nevědí, jaká mají práva, co si mohou dovolit a co už odporuje zákonu, jak vést členské schůze, či jak informovat vlastníky.

Chtěla bych nějak komplexně shrnout své zkušenosti v otázkách, ve kterých nebývá jasno a diskutuje se, kde je pravda. Proto jsem na facebooku založila stránku Znáte práva vlastníků bytů? Pravdy a mýty

Kdo nemáte facebook, podívejte se sem  a třeba najdete odpověď na některé své otázky o chodu společenství vlastníků bytů v domě.

 

Poštovné účtované členům společenství

 

Máte vlastního dozorce výtahu?

 

Pojištění odpovědnosti člena výboru

 

Změna užívání společných prostor

 

Je povinnost vést webové stránky SVJ?

 

Společenstvo vlastníků - drsná realita domovních schůzí

 

Je možné v SVJ uzavřít dohodu o užívání společné věci?

 

Schválili jste na výročním shromáždění rozpočet?

 

Plná moc spoluvlastníků jednotek

 

Je možné pronajmout vlastní sklep nebo sklepní kóji?

 

Zamykání vchodových dveří

 

Dohoda o osvětlení sklepa

 

Doplnění programu schůze o další body

 

Vyvěšování zápisu členské schůze na nástěnku  domu

 

Právo pořizovat si kopie dokladů v SVJ

 

Stříška nad vstupem domu

 

Máte vlastní sklep nebo jen sklepní kóji

 

Pohlídejte si obsah smlouvy s firmou na rozúčtování tepla a vody

 

Příspěvek na vlastní správní činnost

 

Co obsahuje příspěvek na vlastní správní činnost

 

Rozhodování výboru o výdajích bez schválení vlastníky

 

Zvukový záznam členské schůze

 

Nahlížení do dokumentů SVJ

 

Doručování písemností v SVJ pomocí e-mailu

 

Náležitosti pozvánky na členskou schůzi vlastníků bytů

 

 

—————

Zpět