Sbírám vše!


Adobe VoCo - vezmeme vám váš hlas

17.04.2017 20:15

 

Blíží se doba, kdy půjde vkládat lidem do úst věty, které nikdy neřekli (aniž by šlo rozeznat, že jde o podvrh). Tak tento výrok z článku v Respektu mne opravdu zaujal!

Pamatuji si, když jsme kdysi dávno  shlédli francouzský film Není kouře bez ohně (1973), jak jsem pak dlouho měla pocit, že zfalšovat lze vše a nikdo nemá jistotu, že to na něho někdo nesehraje.  A to byl vlastně film o dost pracné předpotopní fotomontáži z papírových fotek, dnes už  doba pokročila a  je rychlé a nepříliš namáhavé vytvořit ve Photoshopu naprosto falešné obrazy situací, které se nikdy nestaly.

Doba pokročila i ve zvuku: Lidský hlas už nebude  naše vlastní entita, která nás určuje jako otisky prstů. „ Vytvořit falešnou nahrávku, na níž se Hillary Clinton domlouvá s Donaldem Trumpem o tom, jak si rozdělí vládu, bude už brzy jednodušší, podobně jako je dnes snadné v Photoshopu vytvořit fotomontáž, kde se ti dva objímají.“ říká se v článku.

Společnost Adobe je známá právě svým grafickým programem Photoshop. Teď přichází s novinkou v oblasti audia. Adobe VoCo je program, který firma prezentuje jako Photoshop pro zvuk (jakýsi editor zvuku). VoCo je zjednodušeně řečeno systém, který vás bude chvíli poslouchat a pak by měl umět napodobit váš hlas.

Zde video z akce, kde se Adobe VoCo představuje.

 

Čeho se máme bát?

  • Zatím tento systém potřebuje slyšet 20 minut  hovoru dotyčného, z kterého se učí. To se dá získat velice snadno, zvláště u veřejně činných lidí.
  • Dá se zneužít i k pouhému zesměšňování nebo v dobrém  může sloužit v komediálních skečích, může otevřít úplně novou oblast humoru.
  • Otvírá se tu široká  oblast manipulování audionahrávkami, tedy samozřejmě nutnost vyvíjet technické programy, které tomu zabrání a zabezpečí nahrávku  před zneužitím. Představuji si to  nějak tak, že by se každá nahrávka zamknula  nebo  dostala  okamžité „notářské ověření“ autenticity. Jakoby  rodný list. To ale neřeší nové formy falešných nahrávek, které si program Vo Co vytvoří na základě poslechu vašeho hlasu a pustí do éteru...........pak se braňte!
  • Tak jako už dnes člověk nevěří fotografii a apriori předpokládá, že může být zfalšovaná, tak se v budoucnu stává nedůvěryhodná nahrávka čehokoliv.  Ve veřejné sféře je to hluboký zásah do etiky vzhledem k tomu, že se stává  zvykem v naší společnosti, tzv. post-pravdivé, nevěřit ničemu.
  • Tak tedy zbývá věrohodné video? Snad se dá video nahrávce ještě věřit?? Ale  i kdyby ano - copak lze vše zachycovat na kameru? Je to technicky složitější, a lidé se s tím hůře smíří. Hlasový záznam nepovažují lidé za takový zásah do soukromí jako video nahrávku.

V jednom komentáři k filmu  Není kouře bez ohně je uvedeno: „ Klasická situace  zobrazuje člověka v soukolí moci a a následné bezbrannosti vůči nepodloženým informacím. To, co ponižuje nejvíc, není fakt existence dezinformace samé, ale způsob, jakým na ni reaguje okolí.“ Adobe Vo Co může být pomocník v práci mnoha profesí, které se živí hlasem a takto je i program avizován.

Může být také hodně zneužit šikovným manipulátorem.  Ale to už záleži na naší odolnosti vůči manipulaci, to není chyba vyvinutého programu.

No a pak mne ještě napadlo, že všude píší, že musí mít přistroj 20 minut na to, aby vás poslouchal, a pak napodobí váš hlas. Ale nikde se nupřesňuje, zda to musí být naživo nebo to může být z nahrávky nebo třeba z televize atd. To  trochu mění situaci a vede mne k přemýšlení o možnostech.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bude hůř!

Stačí už jedna minuta, a mají vás podchyceného a napodobitelného.............viz Lyrebird, simulace hlasu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Je to tady!  Ani video už není důveryhodné, viz zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

—————

Zpět