Sbírám vše!


Ber nebo nech být! Hobsonova volba

22.03.2010 10:16

 Hobsonova volba je taková volba, při níž se nabízí pouze jedna možnost výběru. Člověk může buď přijmout nebo odmítnout. "Ber nebo nech být". Je to volba mezi něčím a ničím.

Upraveno podle hesla na Wikipedii Hobson's choice.

 

Thomas Hobson (1544–1631) byl vlastník stáje v městě Cambridge v Anglii.

Stáj byla v blízkosti univerzity St Catharine's College a koně si najímali studenti i akademici k projížďce. Ve stáji měl poměrně hodně koní, kolem 40, tedy široký výběr.  Protože však všichni chtěli ty nejlepší koně,  a ti by byli stálým používáním vyčerpaní, zajistil střídání všech koní zvláštním způsobem. Nabízel zájemcům výběr – vzít si prvního koně ve stáji nejblíže u dveří nebo nic.

Hobsonova volba je něco jiného než:

  1. Výběr mezi více možnosti
  2. Vydírání (Blackmail, extortion)— výběr mezi zaplacením určitě částky peněz nebo složením zboží a nepříjemností, která by člověka potkala
  3. Falešné dilema (False dilemma)— jsou nabídnuty pouze dva výběry, ve skutečnosti je více možností
  4. Hlava XXII,  Mortonovy vidle (Morton's Fork), a dvojitá vazba (double bind) – volba má často  důsledek  nežádoucího charakteru.

 

Původní užití

Podle Oxford English Dictionary, první užití fráze se objevilo v The rustick's alarm to the Rabbies, od  Samuela Fishera in 1660: "Jestliže nebude jiná volba potom jde o Hobsonovu volbu ... která zní vyber si jestli chceš to, co se nabízí nebo nic."

Výraz se objevuje v básni z roku 1688, kterou napsal  Thomas Ward (author) "England's Reformation", která  byla publikována až po jeho smrti:

Where to elect there is but one, / 'Tis Hobson's choice—take that, or none."

„Kde je na výběr jen jedno/ Hobsonova volba se nabízí – ber toto nebo nic“

Básník  John Milton popularizoval frázi v novinách ( Addison and Steele's The Spectator , 14.října,1712).

 

Moderní užití

Pokud řečníci či spisovatelé užijí výraz  "Hobbesian choice"  místo  "Hobson's choice" jde o záměnu. Známý filozof Thomas Hobbes nemá s majitelem stáje, který nabízel zajímavým způsobem koně nic společného a výraz v této formě je matoucí.

Henry Ford prodával   Ford model T   formou Hobsonovy volby: " Každý zákazník si může vybrat jakoukoli barvu, pokud chce černou".  Tento výrok je  připisován Henry Fordovi neprávem.

Model T byl  vyráběn i v jiných barvách, ale pouze v letech 1908 až 1914 a potom znovu v letech 1926 a 1927. Rychlá produkce vyžadovala rychle schnoucí barvy, takovou v letech 1915-25 byla pouze černá.

 

 Česká současnost a užití výrazu

Předpokladem rozhodnutí u spotřebitele je možnost volby. Výjimkou je Hobsonova volba, nutnost „zvolit“ jedinou možnou volbu, která je v tržní ekonomice řídkým jevem. (Z čistě filozofického hlediska i odmítnutí jediné možné volby je volbou).

Radka Johnová: Marketing kulturního dědictví a umění

 

Hana Brixi Vybírejte a zoufejte

 

—————

Zpět