Sbírám vše!


Defenzivní pesimista

09.04.2018 20:35

Já jsem pozitivní optimista, kdo je víc? Pesimisté jsou v literatuře, a to zvláště v dnešní době přející až bojovně pozitivnímu naladění, považováni za lidi problematické, kteří si neumějí užít života a dokonce studie říkají, že umírají dříve než optimisté.

Konečně jsem našla argumenty, které to zpochybňují. Přečtěte siNěkteré druhy pesimismu jsou životu prospěšné!

 

Můžete  si udělat test defenzivního pesimismu, vyhodnocení najdete v anglickém originálu zde. Je to asi nějaká verze Defensive Pessimism Questionnaire od J.Norem (2002), který má 17 otázek a již byl užit v některých českých výzkumech.

Není pravda              1---2---3---4---5---6---7                  Je pravda

        1. Často začínám věcí s tím, že čekám to  nejhorší,

                     přestože to určitě budu v pořádku.

        2. Trápím se tím, jak se věci vyvinou.

        3. Pečlivě zvažuji všechny možné důsledky.

        4.Často se obávám, že nebudu schopen uskutečnit vše, co jsem měl v plánu.

        5. Trávím spoustu času tím, že si představuji,

                    co by se mohlo objevit za potíže.

        6. Představuji si, jak bych se cítil, kdyby se věci vyvíjely špatně.

        7. Snažím se připravit se na to, jak by se věci daly zlepšit,

                    kdyby se něco pokazilo.

        8. Snažím se nebýt  příliš „sebejistý“ v situacích, které musím řešit.

        9. Trávím hodně času plánováním toho, co dělat

                    kdyby nastala situace, kterou chci zvládnout.

        10. Představuji si, jak bych se cítil, kdyby se věci vyvíjely dobře.

        11. V náročných situacích se občas více starám o to,

                       že vypadám jako blázen,  než o to, abych jednal tak, jak je správné.

        12. Když uvažuji o tom, co se může zvrtnout,

                      pomáhá mi to se na takové situace připravit.

 

Je jasné, že čím více bodů, tím více spějete k defenzivnímu pesimismu. Gratuluji, jste dobře připraveni zvládat životní trable! Alespoň stejně dobře jako pozitivní optimisté. Protože defenzivní pesimismus můžeme vyjídřit jinak a to hezky česky jako "Plodné obavy".

Defenzivní pesimismus je označován za strategii, prospěšná je u lidí, kteří se nenechají špatnými vyhlídkami zastavit a berou je jako výzvu.

 

 

Viz úryvek z knihy Pozitivní psychologií proti depresi

Defenzivní pesimismus je strategie zvládání úzkosti. Defenzivní pesimisté se připravují na nejhorší. Řídí se skautským heslem "Vždy připraven!". Aby je případný neúspěch nezlomil, nevytvářejí si velká očekávání a přehrávají si předem různé scénáře s obzvláštní pozorností ke všemu, co by se mohlo pokazit. Pak pilně pracují, aby se na svůj úkol náležitě připravili a předešli selhání.  A obvykle se jim to vyplatí. Zdá se, že defenzivní pesimismus je úspěšnou strategií pro ty, kdo si neustále o něco dělají starosti. Pomáhá získat kontrolu nad situací a proměnit úzkost ve snahu o co nejlepší výkon. Tento způsob negativního myšlení rozených pesimistů vede k lepšímu výkonu, vyššímu sebevědomí dosahování cílů a rozvoji podpůrných přátelských vazeb.

 

V uživatelské příručce k vaší mysli jsou vyjmenovány čtyři základní činitelé, kterými lze defenzivní pesimismus popsat:

  1. Důležitost  cíle – defenzivní pesimista si umí nastavit cíl, který pro něho něco významného znamená
  2. Úsilí – defenzivní pesimista umí vyvinout velké úsilí směrem k tomuto cíli
  3. Očekávání – defenzivní pesimista je svým způsobem kladně naladěn, protože očekává, že díky svému úsilí vytouženého cíle dosáhne
  4. Očekávané emoční zotavení – defenzivní pesimista očekává možnost špatného výkonu , a proto se nezhroutí a nepřekvapí ho, když se něco nepodaří.Díky tomu nerychle zotaví z neúspěchu.

—————

Zpět