Sbírám vše!


Doktor Smrt aneb jak odejít z tohoto světa?

19.09.2011 18:53

Dostala jsem se k filmu Doktor Smrt  o životě Jacka Kevorkiana, muže, který chtěl vždy pomáhat lidem odejít z tohoto světa. Jeho velice obsáhlý životopis  je zveřejněn na stránkách Eutanázie - dobrá smrt.

Film je zcela "prokevorkianovský", doktor zde je vylíčen jako novátor a tišitel lidského neštěstí. Já v tom tak jasno nemám, můj názor ztělesňuje spíše studie, kterou jsem kdysi četla v Praktickém lékaři , zvláště ty první tři závěry.

Rozbor Kevorkianových případů umožnil formulaci několika závěrů.

1. Metody eutanazie, či asistované sebevraždy, které aplikuje Kevorkian, nezaručují lehkou smrt.

U videí, která je možno shlédnout na youtube, končí dobrovolná smrt vždy upadnutím do spánku. Co ale následuje potom? Viděla jsem uspání svého psa a nebylo to nic příjemného.

2. Mezi nemocnými je vysoký podíl osob bez partnerů.

Film ukazoval převážně šťastné dvojice, partner či partnerka drželi umírajícího láskyplně za ruku. Ale film ukázal tak 10 osob rozhodnutých zemřít a Jack Kevorkian pomohl ke smrti cca 130 lidem. Nikde jsem nenašla statistiku, kdo to byli a jakou měli nemoc. Jen obecná konstatování. Rozbor existuje pouze u těch prvních 18 lidí, uvedených v Praktickém lékaři.

3. U řady z osob hraje úlohu strach a deprese.

To je neoddiskutovatelný fakt, strachu z něčeho se můžete zbavit terapií, když nefunguje, tak pouze smrt člověka vysvobodí. Klasickým příkladem je sebevražda Leeho ze Sedmi statečných.

Co když se Kevorkian bál těžké smrti tak, že byl přesvědčen, že ti, kterým umožňuje zemřít se bojí stejně jako on, tedy, že jim činí dobro?

Kevorkian také maloval, jeho obrazy možná nejsou dobré, ale vyjadřoval jimi něco, co i podrobně popsal. Pak jsou pochopitelné.

A obdiv k asistované sebevraždě lze vyjádřit i tak, že si necháte v průběhu pěti let vytetovat jeho  obraz na záda.

 

Dnes už máme na umírání soukromé kliniky, snad i způsob pomocí smrtícího koktejlu pokročil k příjemnému uspání. A díky záznamové technice můžeme dětem zanechat na památku i video s vlastní smrtí.

Sen mnohých (movitějších)  by se tak vyplnil. Kdo by nechtěl  takovou smrt - ležet na čistém lůžku, vypít koktejl,  prohodit něco moudrého, případně i veselého ke svým milovaným a bez bolestí usnout? Takhle si to představujeme?

 

—————

Zpět