Sbírám vše!


Eve of Destruction - V předvečer zkázy

26.11.2010 21:18

Eve of Destruction je protest song, který jsme poslouchali v šedesátých letech.

Vzpomněla jsem si na tu píseň dnes a uvědomila si, že jsem nikdy nevěděla moc dobře, o čem se tam zpívá. Jen to napětí z ní vyzařovalo.

 

Eve of Destruction

V předvečer zkázy

 

 

The eastern world, it is exploding

Východní svět exploduje

Violence flarin', bullets loadin'

Násílí se šíří, kulky se nabíjejí

You're old enough to kill, but not for votin'

Jsi dost starý, abys zabíjel, ale ne abys volil

You don't believe in war, but what's that gun you're totin'

Neveříš ve válku, ale co ta zbraň co sebou taháš

And even the Jordan River has bodies floatin'

A dokonce řeka Jordán je pokryta plovoucími těly

 

But you tell me

Ale řekni

Over and over and over again, my friend

znovu a znovu, příteli

Ah, you don't believe

Ah, ty nevěříš

We're on the eve of destruction

Že přichází předvečer zkázy

 

Don't you understand what I'm tryin' to say

Cožpak nechápeš, co se ti snažím říci

Can't you feel the fears I'm feelin' today?

Necítíš strach, který dnes cítím já?

If the button is pushed, there's no runnin' away

Jestliže někdo zmáčkne knoflík, není úniku

There'll be no one to save, with the world in a grave

Nikdo se nezachrání, svět se stane velkým hrobem

 

[Take a look around ya boy, it's bound to scare ya boy]

Podívej se kolem, je to děs, chlapče)

 

But you tell me

Ale řekni

Over and over and over again, my friend

znovu a znovu, příteli

Ah, you don't believe

Ah, ty nevěříš

We're on the eve of destruction

Že přichází předvečer zkázy

 

Yeah, my blood's so mad feels like coagulatin'

Ah, má krev šílí, cítím, jak se sráží

I'm sitting here just contemplatin'

Jen tady sedím a přemítám

I can't twist  the truth, it knows no regulation.

Nemohu převracet pravdu, nezná žádné zákony

Handful of senators don't pass legislation

Hrstka senátorů ty zákony  neudělá

And marches alone can't bring integration

A pochod jedince nemůže přinést sjednocení

When human respect is disintegratin'

Když respekt k člověku je zničen

This whole crazy world is just too frustratin'

Tenhle celý bláznivý svět je samá frustrace

 

But you tell me

Ale řekni

Over and over and over again, my friend

znovu a znovu, příteli

Ah, you don't believe

Ah, ty nevěříš

We're on the eve of destruction

Že přichází předvečer zkázy

 

Think of all the hate there is in Red China

Pomysli na všechnu tu nenávist v Rudé Číně

Then take a look around to Selma, Alabama

Potom se podívej na Selmu v Alabamě

You may leave here for 4 days in space

Můžeš to zde opustit na 4 dny ve vesmíru

But when you return, it's the same old place

Ale když se vrátíš, budeš na stejném starém místě

The poundin' of the drums, the pride and disgrace

Zvuk bubnů, hrdost a hanba

You can bury your dead, but don't leave a trace

Můžeš pohřbít své mrtvé, ale nezapomínej

Hate your next-door neighbor, but don't forget to say grace

Nenáviď své sousedy, ale nazapomeň se pomodlit před jídlem

 

But you tell me

Ale řekni

Over and over and over again, my friend

znovu a znovu, příteli

Ah, you don't believe

Ah, ty nevěříš

We're on the eve of destruction

Že přichází předvečer zkázy

 

Vysvětlivky

  • You’re old enough to kill, but not for votin’"  - mladí muži v USA mohou být odvedení do armády v 18 letech, volit ale mohou až v 21 letech

  • "Then take a look around to Selma, Alabama" odkazuje na pochod za občanská práva v městě Selma, Alabama

  • "Ah, you may leave here, for four days in space, but when you return, it's the same old place." odkazuje na start a let  Gemini 4 v měsíci červnu 1965, který trval 4 dny

  • Podle autora písně Sloana, text  "The pounding of the drums the pride and disgrace" je odkazem na  Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho.

  •  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Související písně

               "The western world has a common dedication 

                Zápádní svět má jediné poslání
                To keep free people from Red domination  

                Ubránit svobodné lidi před rudou nadvládou"

 

    Její historie  v angličtině je zde.

 

  •  Johnny Sea vydal nahrávku  "Day for Decision" jako odpověď na tuto píseň.

     Day for Decision.doc (29 kB)

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cover verze písně

 

 

The Dickies

www.youtube.com/watch?v=JKx21NiJTSY

 

Red Rockers

www.youtube.com/watch?v=GbNh9-7hYtg

 

Johnny Thunders, album Hurt Me.

www.youtube.com/watch?v=ahn1mm7u5hQ

 

Screaming Jets, album World Gone Crazy.

www.youtube.com/watch?v=iVEpIDuBFVU

 

Crashdog, album Cashists, Fascists, and Other Fungus.

www.youtube.com/watch?v=3WMP4EQ0Mw8

 

Psychic TV

www.youtube.com/watch?v=-9z798t9Ovg

 

Bishop Allen, album Charm School

www.youtube.com/watch?v=Q4JQIGrTEKw

 

The Pogues

www.youtube.com/watch?v=tiHy0iYyZFk&feature=related

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět