Sbírám vše!


Leváctví dříve a nyní

13.08.2010 11:02

Tak jsem se právě dočetla, že dnes, 13.srpna, se slaví Den leváků.

Leváctví mne vždy zajímalo vzhledem k tomu, že jsem nevyhraněný ambidexter (obouruč), který sice upřednostnil pravou ruku, ale obě mu zůstaly "levé". A přestože už se našel gen pro levorukost, myslím si, že leváctví je fenomén více sociální než biologický. Mimochodem, on už se našel gen pro všechno.

Dnes je mezinárodní den leváků

 

A protože sbírám články o leváctví, přidám některé ze své sbírky, které dokládají sociální aspekt leváctví.

  

Společenský tlak a napravování leváků

Leváctví je vážné stigma v arabských  kulturách. V době, kdy papír byl vzácný a v pouštních oblastech nebyl přebytek vody, bylo nutno utírat se po vykonání velké potřeby rukou a tu nebylo možné bezprostředně důkladně umýt. Ruka, kterou se tato činnost prováděla, byla tradičně považována za nevhodnou pro jakékoliv jiné činnosti, zejména k jedení, protože v té době se nepoužívaly příbory. Levá ruka musela být po celou dobu jídla ukryta. Ukázání levé ruky při jídle je dodnes v mnoha arabských kulturách, zejména pouštních, považováno za těžkou nepřístojnost.

V mnoha částech světa (Indie, Indonésie) je neslušné jíst levou rukou, v Indonésii je neslušné přijmout levou rukou dar.

V evropských a amerických školách mnohde ještě v polovině 20. století byly děti trestány za to, když se pokusily použít ve škole levou ruku. V církevním prostředí v minulosti bylo někdy leváctví považováno za znamení ďábelského vlivu. Eskymáci (Inuité) věřili, že každý levák je čaroděj.

Také staří Římané leváctví neakceptovali. Pokud se chlapec při výcviku do římské legie projevoval jako levák, byla mu levá ruka přivazována k tělu, aby byl donucen naučit se používat pravou ruku. Jako levák by narušoval soudržnost legie.

Japonský muž mohl propustit svou ženu, když zjistil, že je levačka.

V Číně ještě ve velmi nedávné době byli leváci důrazně nabádáni, aby se přeučili na praváky. Tvary čínského písma jsou navrženy pro praváky a levou rukou je lze psát obtížně.

V některých afrických zemích bývalo zvykem, že dítěti-levákovi polili levou ruku vařící vodou a ponořili do bahna, dokud nervy v ruce neodumřely. Tak donutili dítě používat pravou ruku.

Anglický král Jiří VI. (který byl mladším bratrem Edvarda VIII., a proto nepředpokládal, že zdědí trůn), byl levák. V dětství a dospívání po něm jeho otec Jiří V. vyžadoval, aby nosil na zápěstí dlouhý řetěz. Když syn použil levou ruku, otec zatáhl za řetěz v naději, že tím syna přeučí na praváka. Výsledkem léčby byla těžká koktavost syna. Nelson Rockefeller byl také levák, jeho otec použil stejnou řetězovou techniku a léčba byla také neúspěšná.

Zdroj: wikipedia

 

A v arabských kulturách trvá dodnes pojetí levé ruky jako špatné, viz Levá ruka značí nepřátelství

Lékař českých vojáků v Afganistanu říká" "Dbá se na to, aby nedošlo k porušení jejich kulturních zvyklostí, Afghánci považují kontakt levou rukou za projev nepřátelství.Není například zvykem jíst levou rukou".

 

 

 

Viktoriánská Anglie patrně nepřála levákům

 LN 17. října 2007
 

Dnes tvoří leváci čtvrtinu až pětinu populace. Před sto lety jich však bylo v Anglii čtyřikrát méně. Prozradily to dokumentární záběry natočené britskými filmaři Sagarem Mitchellem a Jamesem Kenyonem na severu Anglie v rozmezí let 1897 až 1913.

V roce 1994 se podařilo objevit rozsáhlou kolekci Mitchellových a Kenyonových negativů na více než 800 celuloidových svitcích. Jedinečné svědectví o životě v Anglii z přelomu 19. a 20. století bylo převedeno na dvě DVD, která se dostala mimo jiné do rukou psychologům Alexi Hartiganovi a Christopherovi McManusovi z londýnské University College.

Oba vědce zaujalo při sledování historických dokumentů velké množství lidí, kteří radostně mávali do objektivu kamery. Někteří mávali pravou rukou, jiní naopak levačkou. Mávání je zcela spontánní činnost a člověk při něm používá přednostně svou dominantní ruku. Hartigan a McManus si uvědomili, že z filmů mohou celkem přesně určit, kdo byl levák a kdo pravák.

Prohlédli si sestřih filmů okénko po okénku a sledovali jejich aktéry.

Napočítali celkem 391 mávajících osob. Leváci z nich představovali pouhých 15 procent. Zajímavé bylo zastoupení leváků mezi různě starými osobami. Dá se z něj usoudit na trend, který probíhal ve viktoriánské Anglii.

Původně tu bylo leváků poměrně hodně. Mezi lidmi narozenými kolem roku 1860 činil jejich podíl 29 procent. Z osob narozených na sklonku 19. století ale mává levačkou jen sedm procent.

„Na konci viktoriánské éry bylo leváků méně než dnes a jejich podíl v populaci během 19. století neustále klesal,“ konstatují Hartigan a McManus ve studii zveřejněné vědeckým časopisem Current Biology.

Zároveň oba psychologové přiznávají, že příčina úbytku leváků v druhé polovině 19. století není jasná. Nevylučují možnost, že část vrozených leváků zůstávala utajena, protože tehdejší společnost vnímala dominantní užívání levé ruky jako „neslušné“. V té době bylo ve školách běžnou praxí nucení levorukých školáků k psaní pravačkou.

Konec 19. století přinesl do Anglie všeobecnou školní docházku a rozvoj průmyslu. Leváci byli najednou mnohem nápadnější, protože brali do „zapovězené“ ruky nejen pero, ale i nástroje a nářadí při práci. Většinová „pravácká“ společnost jim v tom všemožně bránila. Britská studie o leváctví z roku 1880 konstatuje, že „je vynakládáno obrovské úsilí na to, aby leváci upustili od používání levé ruky“.

Nucení leváků užívání pravé ruky s sebou nese vzestup případů dyslexie, zadrhávání při řeči a dokonce autismu a duševních onemocnění. Pokud je Hartiganovo a McManusovo vysvětlení úbytku leváků v Británii na sklonku 19. století správné, měl by být v tehdejší společnosti patrný vzestup těchto problémů. Na to se chtějí oba vědci zaměřit při svém dalším pátrání po příčinách záhadného úbytku leváků.

 

Před 40 lety skončila šikana leváků

Násilné přeučování ve školách bylo pro leváky zrušeno až v roce 1967 * Tuto ruku upřednostňuje každý desátý Čech

Praha - Všichni leváci dnes mohou oslavit jedno významné kulaté výročí. Přesně před čtyřiceti lety totiž tehdejší československé ministerstvo školství a kultury  vzalo na vědomí existenci levorukých dětí. Ve svém věstníku tehdy uveřejnilo pokyn, kterým nařídilo všem učitelům a vychovatelům, aby při výchově levorukých dětí podporovali přednostní používání této ruky. Oficiálně tak skončilo přeučování leváků.

„Bylo štěstí, že v 60. letech stál v čele československého školství František Kahuda. Rozuměl pedagogice a zasadil se o to, aby už učitelé leváky nepřeučovali,“ vysvětlil devadesátiletý logoped a pedagog František Synek, který se v roce 1965 s ministrem setkal a o celém problému s ním diskutoval.

Píšeš levou? Budeš potrestán

Až do té doby bylo na všech školách naprosto běžné, že učitelé automaticky děti přeučovali. „Když jste se tehdy ve škole zeptali učitele, kolik má ve třídě dětí píšících levou rukou, hrdě řekl, že žádné,“ dodal Synek. Učitelé tehdy přímo brali za čest, že své žáky naučili psát pravou rukou.

Metody byly často dost drsné. Některým dětem učitelé přivazovali levou ruku k tělu nebo ke stolu různými pásky a řemeny. Když nebyly po ruce řemeny, postačily i provázky.

„Když se ale kantor nedíval, tak děti braly tužku tajně do levačky,“ vzpomíná na zážitky z mládí sedmdesátiletá učitelka z Olomouce Heda Švihelová. To se jim však nevyplácelo. Když to vyučující zjistil, dostaly přes ruku pořádně rákoskou nebo vařečkou. To aby je bolelo s ní vůbec pohnout. „Nebo jim zafixovali prsty a zápěstí lepenkou, že v ní nic neudržely,“ dodala Švihelová. Neexistovalo navíc, že by se nějaký levák vzbouřil. Kantor měl tehdy u žáků velkou úctu, a co řekl, to bylo skoro svaté.

Přestože zákaz přeučování leváků vešel v platnost v roce 1967, někteří učitelé se návyku zbavovali jen velice těžce.

„Když jsem začal kolem roku 1970 chodit do první třídy, tak se už nepřeučovalo. Přesto moje učitelka podobné tendence měla a zkoušela přesvědčovat rodiče, aby ze mne byl pravák,“ vzpomíná europoslanec Jan Zahradil. To se nestalo, a tak jediný problém, který jako školák musel europoslanec řešit, byl ten, že si rukou rozmazával inkoust po celém sešitě.

Trauma z přeučování mělo mnoho následků

Odborníci se shodují, že je levorukost vrozená. Dnes je podle odhadů zhruba 90 procent praváků a deset procent leváků. Nikdo netuší, proč se ve společnosti  začala pravá ruka upřednostňovat. „Tak to od počátku nebylo. U nejstarších archeologických nálezů se zdá být levorukost a pravorukost v rovnováze,“ vysvětlil logoped Synek.

Hybnou silou pro rozvíjení pravorukosti se podle jeho slov mohly stát počáteční kulty a kulturní zvyky: třeba zdravení pravicí.

Jasné je, že přeučování leváků nevedlo k ničemu dobrému. Děti byly ve stresu a některé si nepřirozeným přechodem k pravé ruce vybudovaly jiný handicap. „Často pak měly problémy se čtením, poruchy výslovnosti, zadrhávání nebo koktání,“ vyjmenoval psycholog z pražské Všeobecné fakultní nemocnice Jiří Kubička.

Žáky také stresovalo, že pravou rukou neumějí tak lehce psát jako levou. Jejich pravá ruka je totiž ta nešikovnější. Často se také chovali nervně, trpěli nedostatkem sebevědomí a stranili se ostatních dětí.

I když tedy chodí po Česku přeučení leváci, kteří dokážou psát pravou rukou, ostatní věci stejně dělají rukou levou. „Pravou jen píšu a šiju. Ale levou žehlím, telefonuji či hraju tenis. Prostě všechno,“ říká Jarmila Čechová z Prahy. Na to, jak ji ve škole přeučovali, si nevzpomíná. Předpokládá však, že to muselo být násilím. „Vím jen, že jsem měla problémy s tím, že jsem při psaní hrozně škrábala. A to mám vlastně doteď,“ dodala.

Přestože už mohou leváci „svobodně“ psát svou šikovnější rukou, v některých ohledech se na ně stále zapomíná. Problémy mají hlavně s tím, že některé potřebné nástroje se vyrábějí jen pro praváky. Myš k počítačům pro leváky se sice už vyrábí, ale normálně k dostání není. Podobné je to například s houslemi nebo s kytarou.

I Bart Simpson je levák!

Leváci mají mezi sebou řadu populárních a významných osobností. Málokdo však asi ví, že leváky jsou hned čtyři postavičky z amerického animovaného seriálu Simpsonovi. Důvod je jasný: autor postaviček karikaturista Matt Groening je totiž také levák, a tak svůj „úděl“ přisoudil i Bartu Simpsonovi, Nedu Flandersovi, panu Burnsovi a Vočkovi.

V Americe je navíc dost pravděpodobné, že je leváků víc než u nás. Podle Františka Synka je to dáno hlavně tím, že děti v západní Evropě a Americe neprošly obdobím přeškolování. „V civilizovaných zemích, kde ve školách není levorukost potlačována, píše touto rukou daleko méně lidí,“ dodal logoped.

MFD, 2007, Pavla Kubálková , s přispěním Petra Švihela

 

Leváci: ti zlí, zákeřní a nešikovní?

 Praha - Máš obě ruce levé. Tohle rčení slyšel někdy v životě možná téměř každý. Čeština má mnoho dalších výrazů pro nešikovného, nebo dokonce proradného člověka, které slovo „levá“ obsahují. Levý jako šavle, to bude levárna nebo třeba levota. Podobně jsou na tom i další jazyky, nejen evropské. V Číně „levý“ znamenalo také nepatřičný a levá cesta se používala ve smyslu nekalých, nemorálních a nezákonných praktik. Ve staré Číně byli dokonce leváci trestáni, zvláště velká hanba to byla u lidí z bohatých rodin. Z latiny pochází a například ve španělštině či angličtině se používá slovo siniestra či sinistral, což kromě levé strany znamená i něco děsivého, zlověstného a pochmurného.

Základ „pravý“ se naopak vyskytuje v tak vznešených slovech, jako je pravda, právo a spravedlnost. Také německé a nizozemské recht je svázané s právem, stejně jako francouzské droit a španělské derecho. Pravý je originál a levý je podezřelý. Proč je levá ta špatná a pravá dobrá? „Většina lidí jsou praváci, proto považují levou ruku za nešikovnou a neobratnou. Odtud ta souvislost,“ vysvětluje Helena Bauerová z katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Leváci tedy doplácejí na to, že jich není na světě tolik jako praváků. Slovo „levý“ je přitom velmi prastaré a nacházíme ho ve všech slovanských jazycích. Můžeme ho dohledat až k řeckému laiwós a latinskému levus.

MFD,2007, Pavla Kubálková

 

 

Mohou za to geny?

Jsou-li oba rodiče leváci, s pravděpodobností 26 % je levákem také jejich dítě. Nejde tedy o jednoduchou dědičnost.

Web Státního zdravotnického ústavu v Praze uvádí, že pokud je leváctví součástí rodinné anamnézy (tedy zjevně dědičné), zpravidla s ním bývá spojeno méně problémů a poruch, než jde-li o leváctví v rodině ojedinělé.

Skotský rod Kerrů budoval na svých hradech levotočivá schodiště, aby levácký šermíř mohl lépe bránit. Studie z roku 1993 již nenalezla statisticky významně vyšší podíl leváků mezi lidmi se jmény Carr nebo Kerr.

Mnozí členové britské královské rodiny jsou leváci. Obvykle se to vysvětluje dědičností.

Za argument pro vrozenost (případě i dědičnost) leváctví se považují zejména neúspěšné pokusy o přeučování, které často mají za následek neurotické a podobné poruchy.

Podle výzkumů Britských vědců z Oxfordského střediska pro výzkum lidské genetiky je za levorukost odpovědný gen LRRTM1. Nalezená genetická informace se nadále zkoumá.

Moc zajímavá je v článku anketa?

Anketa:Do které skupiny se řadíte?  

Pravák 178 52 %

Levák  166  48%


Přenosilovou převychovávali fackami, Leváctví u známých osobností

 Souvisí levorukost s orientací? Nabízí se podobnost leváctví se sexuální orientací. Před sametovou revolucí  generace tehdy vyrostlá, považovala leváctví za samozřejmost, homosexuálitu za úchylku, dnešní generace považuje jak leváctví, tak různost sexuálních orientací za samozřejmost. Které tabu pokoří příští generace? 

Obchod pro levoruké Nejen, že je to jev sociální, ale dnes hlavně ekonomický, s přibývajícími leváky přibývá jejich kupní síly, na což reaguje obchod nabídkou speciálních nástrojů (určitě jsou dražší než ty běžné pro praváky). Leváci slaví den levorukých, video

Skupina leváků nemůže chybět na facebooku

 Leváctví a počítačové hry

Dnes mne leváctví zajímá nejvíce z pohledu počítačových her. Když pravák hraje skákačky, jde se mu lépe doprava a horší výkon podává  při skocích doleva. To už mám zjištěno. Ovšem  několikerým opakováním skoků do leva se tento handicap velmi rychle odstraní. Bohužel neznám žádného leváka, aby mi řekl, jaké pocity má při tom on a stálo by to za výzkum.

 

 

 

—————

Zpět