Sbírám vše!


Spěchám a spěchám, úkoly plním.....

07.09.2011 11:55

Jaká jste osobnost? Je vám vlastní spíše chování typu A nebo chování typu B?

 

Dotazník na chování typu A/B  (CHTA)

 

Instrukce: zakroužkujte čísla tvrzení, o kterých si myslíte, že plně vystihují vaše chování.

 

1. Zásadně se vyhýbám frontám, stojím v nich jen v nejnutnějším případě

2. Když něco poslouchám, doprovázím to živě obličejem,grimasami, pokyvováním hlavou, pohyby rtů

3. Vytahuji klíče a svlékám se  již při příchodu k domu

4. V prostředcích hromadné dopravy něco dělám, abych využil času - luštím, čtu

5. Hraji pro výhru,když prohrávám, vztekám se, a to i s dětmi

6. Udělám si radši vše sám

7. Hodně gestikuluji

8. Srovnávám s ostatními, jak jsem úspěšný

9. Při naslouchání jsem netrpělivý, skáču do řeči, dokončuji věty

10.V tramvaji přistrkávám lidi dovnitř nebo ven

11.Mám drobné projevy nervozity, podupávání, poťukávání, oždibování se

12.Vyjadřuji se a jednám rychle, nic neprotahuji uměle

13.Při neúspěchu dovedu být vulgární

14.Je pro mne ztráta času vytvářet přírodu doma, pěstovat  např. květiny

15.Mám den naplněný k prasknutí různými aktivitami

16.Doháním soustavně čas

 

Vyhodnocení

 0 – 3            osobnost typu B (vyrovnaný, klade si úkoly, které lze splnit)

4 – 9             průměr

10 – 12         sklon k chování typu A

13 a více       osobnost typu A

 

 "Áčkařství"  ilustrované v praxi najdete zde ve filmové ukázce typického chování ve frontě.

 Ukázku technické pomoci takovým věčným uspěchancům najdete zde.

 

Příběhy, které ilustrují chování typu A budu sbírat zde, vypíchnu vždy hlavní rys, který chování ovlivňoval.

1. Zbrklé rozhodnutí.

Cyklistka si v krásném dni vyrazila na výlet do lesů. Drahý fotoaparát měla v batůžku na zádech, ale když cestou vyfotografovala květinu, předělala si ho do tašky na nosiči kola nahoru na další věci, které tam měla, jen tak  halabala zalepila suchý zip a jela dál. Cestou si vyndala z tašky pití, napila se a zase tam láhev uložila a opět halabala zalepila suchý zip, nikoliv ostatní zipy. Když sjela docela prudký kopec lesní cestou, kde to dost drncalo, pokračovala ještě dál a asi po dvou kilometrech přišla na místo, kde hledávala houby. Pohodila kolo na cestičce a šla se podívat pod břízky. Nic nenašla, zvedla kolo a tlačila ho lesní cestičkou dál. Napadlo ji zkontrolovat, co fotoaparát. Otevřela tašku na nosiči a foťák nikde. Opravdu tam nebyl!

"Kde jsem ho vytratila?" zněla myšlenka v hlavě vyděšené cyklistky. "Tam, jak jsem pohodila kolo, tam určitě ne, všimla bych si černého obalu, že tam leží, když bych zvedala kolo. Takže jak jsem pila, tak jsem to pak asi špatně zavřela a jak to drncalo, tak vypadl a já to neslyšela." Úprkem po stejné cestě, nikdo tudy nechodí, tak je velká pravděpodobnost, že tam foťák ještě leží. Motiv byl silný, cyklistka vyběhla prudký kopec jako závodník, ale nikde nic. Od místa, kde pila, se vracela smutně zpátky a přemýšlela, jak je to možné. "Nebyl-li na trase, kterou jsem projížděla, a kde málokdo chodí, natož dopoledne, tak je to divné. Co když opravdu vypadl v místě, kde jsem hledala houby, měla jsem se tam podívat v klidu a ne hned zbrkle vyrazit zpět po cestě. Je hodně pravděpodobné, že tam zůstal někde zapadnutý."

Takže cyklistka vyrazila k houbařskému místu. Byl tam, lehce zapadnutý vedle cestičky. Kolik si mohla ušetřit námahy, kdyby nedělala rychlá rozhodnutí a zamyslela se! Typická Áčkařka......ve stylu  neproduktivního jednání " Co je platno, že kráva dává hodně mléka, když vědro převrhne".

2. Ušetři minutku, i kdyby sis měl/a nohu zlomit

Ke Kauflandu v Bohunicích je od křižovatky pár kroků po chodníku. Ovšem lidé ze sídliště si zkracují cestu tak, že přejdou frekventovanou silnici, vyjdou kopeček nad pumpou a přelezou plotek u parkoviště. Dělají to hlavně uspěchaní Áčkaři, a to v každém věku, už jsem tam viděla přelézat důchodkyni jistě nad 70 let, která se sotva pajdala, důchodce o holích s několika taškami v rukách, prostě každého, kdo chce ušetřit pár kroků za cenu trochu krkolomného výkonu.

Viz ilustrační foto z parkoviště a foto z Jihlavské ulice.

 

 Základní charakteristiky typu chování A je možno shrnout do několik oblastí: 

 •  Soutěživost a boj o úspěch. Lidé typu A mají silnou potřebu dosáhnout úspěch za každé situace, nikdy nejsou spokojení se svým postavením nebo výsledkem své práce. Pouští se do soupeření i tehdy, pokud jde o malé vítězství, například při hrách s dětmi. Potřeba soutěžení může být natolik extrémní, že vyvolává konflikty a odcizuje je od rodiny, přátel a spolupracovníků.
 • Časová tíseň a netrpělivost. Lidé typu A se domnívají, že nemají dostatek času, aby udělali to, co považují za nutné. Při práci spěchají, avšak někdy nejsou ani tak produktivní jako lidé typu B, protože se snaží udělat naráz více věcí. Charakteristickým rysem je roztržitost a únava. Často rychle jezdí, rychle jedí, rychle mluví, při řeči často přerušují. Jsou nervózní, když mají čekat a proto dělají obvykle současně více věcí naráz.
 • Hostilita (nepřátelské nastavení). Lidé typu A se rychle rozzlobí.  Nemusí jít vždy o typickou agresi fyzického charakteru, ale spíše o nepřátelské projevy k druhým jako výraz znuděnosti, blahosklonné pohrdání, provokující chování.
 • Snaha udržet si kontrolu nad situací. Lidi typu A ohrožuje obava, že ztratí vládu nad situací a proto se snaží úporně zachovat si kontrolu nebo aspoň pocit, že kontrolu nad situací mají. Potřeba ovládat situaci může vést k pocitům bezmocnosti  v situacích, kdy kontrola není možná.
 • Znaky, pozorovatelné v projevech chování

      Rychlá a netrpělivá řeč

      Rychlá a nadměrná  gestikulace

      Napětí v těle, napětí obličejových svalů

      Zrychlení všech aktivit (jídlo, chůze …)

 

Osobnost typu A má velmi úzkou afinitu k dnes modernímu a známému pojmu workoholismu.

Jak pomoci workholikovi?

(Zásady pro změnu chování, které může uplatnit jeho okolí, cit. podle MF Dnes, příloha 4. Listopadu 1995, s.I)

 • Upozorněte ho na syndromy jeho choroby, nevyčítejte však
 • Nevěnujte se  jen workholikovým zájmům, mějte vlastní život
 • Není-li schopen dodržet rodinné závazky (přijít včas na oslavu, jít na slíbený nákup), uskutečněte to bez něho
 • Nečekejte na něho s večeří
 • Nepomáhejte mu s jeho prací
 • Nedělejte práce, které podle domácí dělby práce spadají do jeho kompetence
 • Sdělujte mu, kdy a proč vám chyběl, nevyčítejte však
 • Využijte chvíle, kdy nepracuje a nabízejte společné aktivity, příjemné  pro všechny zúčastněné, netrvejte však úporně na jejich splnění
 • Nevynucujte si tradiční formy rodinné dovolené, pokud ho však můžete odtáhnout od práce nějako zajímavou dovolenou (výkonnostní túry, zavařování na chalupě, zahradničení..) , kde může podat výkon, snažte se ho vzdálit co nejvíce od náplně všedních dnů
 • Snažte se ho přesvědčit, aby navštívil odbornou pomoc (psychologa, psychiatra nebo aspoň praktického lékaře, který by byl schopen zmírnit jeho fyzické obtíže)

 

Zpomalení hektického životního tempa

Nové hnutí volá po "downspeeding" neboli přibrždění.

Nestresujte se, přehoďte výhybku a buďte slobbies – (slow but better working people – pomalu, ale lépe pracující lidé), kteří umějí odpočívat.Zapomeňte na to, že jste nepostradatelní. V mnoha firmách (nutno dodat, že jsou úplně mimo aktuální trend) je módní působit upracovaně a hekticky. Věřte ale, že zákazníci ani obchodní partneři nemají mnoho pochopení pro unavený a podrážděný protějšek. Ono totiž pomalejší tempo nevede nutně k horším výkonům, trpělivý a odpočatý člověk je často výkonnější a kreativnější než ten, kdo se pod tlakem vidiny mnoha povinností a stresu nedokáže plně věnovat žádnému úkolu.

 

Další informace najdete v pojednání  Osobnost typu A

—————

Zpět