Sbírám vše!


SVJ - Znáte práva vlastníků bytů? Pravdy a mýty.

20.07.2017 07:34

Jako bývalý člen výboru společenství vlastníků bytů a jako vlastník bytu se opakovaně setkávám s nedorozuměními, kdy ani výbor, ani vlastníci nevědí, jaká mají práva, co si mohou dovolit a co už odporuje zákonu, jak vést členské schůze, či jak informovat vlastníky.

Chtěla bych nějak komplexně shrnout své zkušenosti v otázkách, ve kterých nebývá jasno a diskutuje se, kde je pravda. Proto jsem na facebooku založila stránku Znáte práva vlastníků bytů? Pravdy a mýty

Kdo nemáte facebook, podívejte se sem  a třeba najdete odpověď na některé své otázky o chodu společenství vlastníků bytů v domě.

 

Co s volnými sklepy v domě?

 

Mýtus  2.  Advokát vše vyřeší

 

ČAK - stanovisko k nahlížení do zápisů schůzí výboru

 

Revize plynu v domě a bytě. Co o ní víte?

 

Servis oken

 

Nesmyslné stanovení příspěvku na správu domu

 

Platíte všechny zálohy na služby? Tak, jak ukládá zákon?

 

Dvě rozporná stanoviska k nahlížení v SVJ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nano fusion v akci! 5 Ukončení prací - a co jednotný vzhled domu? Jedna okna bílá, druhá modrá.............

 

Nano Fusion v akci! 4 Pozůstatek po tříměsíčním pracovním úsilí. Práce měly být podle smlouvy dokončeny 31.7.2018

 

Nano Fusion v akci! 3

 

Nano Fusion v akci! 2

A je tu už konec září, dům stále není hotov!

Tento dům čístí firma Nano Fusion. Již dlouho, začali 21.7.2018, odešli od rozdělané práce!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čeká vás čištění a nátěr fasády, Co víte o postupu?

 

Proč údržbu domu rozúčtovávat podle m2?  Jde to i jinak.

 

Jak a z čeho hradit správu domu a pozemku?

 

Jak bude vypadat-GDPR v praxi svj?

 

Rozúčtování tepla - vysvětlení termínu cyklus

 

Máte právo na informace o spotřebě ostatních příjemců služeb?

 

GDPR co to je a co to znamená pro člena společenství?

 

Pravidla Společenství vlastníků pro stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku

 

Žaloby na členy výboru SVJ

 

Práva člena společenství na informace o spoluvlastnících

 

Odečty a rozúčtování tepla a vody jsou  tady!

 

Uvažujete o odstranění plísní či řas z fasády domu?

 

Poštovné účtované členům společenství

 

Máte vlastního dozorce výtahu?

 

Pojištění odpovědnosti člena výboru

 

Změna užívání společných prostor

 

Je povinnost vést webové stránky SVJ?

 

Společenstvo vlastníků - drsná realita domovních schůzí

 

Je možné v SVJ uzavřít dohodu o užívání společné věci?

 

Schválili jste na výročním shromáždění rozpočet?

 

Plná moc spoluvlastníků jednotek

 

Je možné pronajmout vlastní sklep nebo sklepní kóji?

 

Zamykání vchodových dveří

 

Dohoda o osvětlení sklepa

 

Doplnění programu schůze o další body

 

Vyvěšování zápisu členské schůze na nástěnku  domu

 

Právo pořizovat si kopie dokladů v SVJ

 

Stříška nad vstupem domu

 

Máte vlastní sklep nebo jen sklepní kóji

 

Pohlídejte si obsah smlouvy s firmou na rozúčtování tepla a vody

 

Příspěvek na vlastní správní činnost

 

Co obsahuje příspěvek na vlastní správní činnost

 

Rozhodování výboru o výdajích bez schválení vlastníky

 

Zvukový záznam členské schůze

 

Nahlížení do dokumentů SVJ

 

Doručování písemností v SVJ pomocí e-mailu

 

Náležitosti pozvánky na členskou schůzi vlastníků bytů

 

Mýtus 1. Vlastník nemá žádná práva

 

 

—————

Zpět