Sbírám vše!


SVJ - Znáte práva vlastníků bytů? Pravdy a mýty.

20.07.2017 07:34

Jako bývalý člen výboru společenství vlastníků bytů a jako vlastník bytu se opakovaně setkávám s nedorozuměními, kdy ani výbor, ani vlastníci nevědí, jaká mají práva, co si mohou dovolit a co už odporuje zákonu, jak vést členské schůze, či jak informovat vlastníky.

Chtěla bych nějak komplexně shrnout své zkušenosti v otázkách, ve kterých nebývá jasno a diskutuje se, kde je pravda. Proto jsem na facebooku založila stránku Znáte práva vlastníků bytů? Pravdy a mýty

Kdo nemáte facebook, podívejte se sem  a třeba najdete odpověď na některé své otázky o chodu společenství vlastníků bytů v domě.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takové jsme obdrželi vyúčtování služeb od účetní firmy Správkyně online !

Sami jsme si ho opravili podle skutečně zaplacených záloh a upozornili firmu, že podle §8 Zákona o účetnictví jsou účetní jednotky  povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné....

 

Námi opravené vyúčtování

 

 Vyúčtování zaslané firmou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Smluvní podmínky a jejich obcházení firmou THERA Energo

 

Jak se také dá platit rozúčtování tepla a vody

 

Znáte podlahové plochy pro vyúčtování služeb?

 

Podivný návrh na změnu účelu užívání společných prostor
 

Ochranné mřížky na prostupech fasády domu

 

Jaké jsou náležitosti změny účelu užívání společných prostor?

 

Plná moc per rollam (hlasování mimo zasedání)

 

Máte v RSVJ účetní závěrku?

 

Co obsahuje zpráva o revizi plynu v bytě?

 

Co s volnými sklepy v domě?

 

Mýtus  2.  Advokát vše vyřeší

 

ČAK - stanovisko k nahlížení do zápisů schůzí výboru

 

Revize plynu v domě a bytě. Co o ní víte?

 

Servis oken

 

Nesmyslné stanovení příspěvku na správu domu

 

Platíte všechny zálohy na služby? Tak, jak ukládá zákon?

 

Dvě rozporná stanoviska k nahlížení v SVJ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nano fusion v akci! 5 Ukončení prací - a co jednotný vzhled domu? Jedna okna bílá, druhá modrá.............

 

Nano Fusion v akci! 4 Pozůstatek po tříměsíčním pracovním úsilí. Práce měly být podle smlouvy dokončeny 31.7.2018

 

Nano Fusion v akci! 3

 

Nano Fusion v akci! 2

A je tu už konec září, dům stále není hotov!

Tento dům čístí firma Nano Fusion. Již dlouho, začali 21.7.2018, odešli od rozdělané práce!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čeká vás čištění a nátěr fasády, Co víte o postupu?

 

Proč údržbu domu rozúčtovávat podle m2?  Jde to i jinak.

 

Jak a z čeho hradit správu domu a pozemku?

 

Jak bude vypadat-GDPR v praxi svj?

 

Rozúčtování tepla - vysvětlení termínu cyklus

 

Máte právo na informace o spotřebě ostatních příjemců služeb?

 

GDPR co to je a co to znamená pro člena společenství?

 

Pravidla Společenství vlastníků pro stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku

 

Žaloby na členy výboru SVJ

 

Práva člena společenství na informace o spoluvlastnících

 

Odečty a rozúčtování tepla a vody jsou  tady!

 

Uvažujete o odstranění plísní či řas z fasády domu?

 

Poštovné účtované členům společenství

 

Máte vlastního dozorce výtahu?

 

Pojištění odpovědnosti člena výboru

 

Změna užívání společných prostor

 

Je povinnost vést webové stránky SVJ?

 

Společenstvo vlastníků - drsná realita domovních schůzí

 

Je možné v SVJ uzavřít dohodu o užívání společné věci?

 

Schválili jste na výročním shromáždění rozpočet?

 

Plná moc spoluvlastníků jednotek

 

Je možné pronajmout vlastní sklep nebo sklepní kóji?

 

Zamykání vchodových dveří

 

Dohoda o osvětlení sklepa

 

Doplnění programu schůze o další body

 

Vyvěšování zápisu členské schůze na nástěnku  domu

 

Právo pořizovat si kopie dokladů v SVJ

 

Stříška nad vstupem domu

 

Máte vlastní sklep nebo jen sklepní kóji

 

Pohlídejte si obsah smlouvy s firmou na rozúčtování tepla a vody

 

Příspěvek na vlastní správní činnost

 

Co obsahuje příspěvek na vlastní správní činnost

 

Rozhodování výboru o výdajích bez schválení vlastníky

 

Zvukový záznam členské schůze

 

Nahlížení do dokumentů SVJ

 

Doručování písemností v SVJ pomocí e-mailu

 

Náležitosti pozvánky na členskou schůzi vlastníků bytů

 

Mýtus 1. Vlastník nemá žádná práva

 

 

—————

Zpět